Σύνταξη καταλόγου δικαστικών αντιπροσώπων για αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων Ν 4446-2016 άρθρο 52

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν στον κατάλογο που θα συναχθεί για το τρέχον έτος για διορισμό δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων, σύμφωνα με τον νέο νόμο 4446/2016 άρθρο 52, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη γραμματεία του Συλλόγου (μπορεί και με email – fax) έως την Τρίτη 31/1/2017.

Σύμφωνα με με τον νόμο δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών εφόσον πρόκειται για δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οραγνώσεις.

Αίτηση

Print Friendly, PDF & Email