Σύνταξη Μητρώου Δικηγόρων ΣΥΠΟΘΑ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατόπιν αιτήματος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ενόψει της σύστασης μητρώων Δικηγόρων στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων (ΣΥΠΟΘΑ) Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα) του Ν. 4495/2017 καλούνται οι  συνάδελφοι που ενδιαφέρονται,  να υποβάλουν σχετική αίτηση έως τη Δευτέρα 20/1/20 στη Γραμματεία του Συλλόγου ή στο email info@dsrnet.gr, προκειμένου να συνταχθεί ο σχετικός κατάλογος δικηγόρων, ο οποίος θα αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με βάση τις σχετικές διατάξεις του Νόμου.

Στα μητρώα του άρθρου 20 παρ. 3 του Ν. 4495/2017 ως ισχύει με το Ν. 4643/2019 εγγράφονται δικηγόροι που διαθέτουν δωδεκαετή επαγγελματική εμπειρία ή οκταετή εμπειρία, εφόσον διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε αντικείμενο σχετικό με το δίκαιο του περιβάλλοντος ή χωροταξικό ή περιβαλλοντικό δίκαιο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συλλόγου 2241020413.

Για το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

Ο Πρόεδρος                          Η Γ. Γραμματέας

Βασίλειος Περίδης     Καλλιόπη Παπαπαύλου – Βαρδέλλη

Print Friendly, PDF & Email