ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Κατόπιν της από 23/9/2020 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΡ καλούνται τα μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Κώδικα Δικηγόρων σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στην αίθουσα συγκεντρώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου, στις  30 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατ΄ αυτήν σε επαναληπτική συνεδρίαση στις  2 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Απολογισμός οικ. έτους 2019

2.Προϋπολογισμός  οικ. έτους 2020

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους

του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προφύλαξης για την αποφυγή

διασποράς του covid-19

Για το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

Ο Πρόεδρος                                              Η Γ. Γραμματέας

Βασίλειος Περίδης                                   Καλλιόπη Παπαπαύλου – Βαρδέλλη

Print Friendly, PDF & Email