ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΛΕΑΔΡ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΡΟΔΟΥ

Λ.Ε.Α.Δ.Ρ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΛΕΑΔΡ

 καλούνται τα μέλη του σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

στην αίθουσα συγκεντρώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου,

στις  6 Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00

και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατ΄ αυτήν σε επαναληπτική συνεδρίαση

στις  13 Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00,

με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Απολογισμός οικ. έτους 2015

2.Προϋπολογισμός  οικ. έτους 2016

Print Friendly, PDF & Email