ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΛΕΑΔ ΡΟΔΟΥ

ΛΕΑΔ ΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΛΕΑΔΡ  καλούνται τα μέλη του σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  στην αίθουσα συγκεντρώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου, στις  31 Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατ΄ αυτήν σε επαναληπτική συνεδρίαση στις  20 Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Απολογισμός οικ. έτους 2014

2.Προϋπολογισμός  οικ. έτους 2015

Από το Δ.Σ. του ΛΕΑΔΡ

Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Βαρέλης
Ρόδος 24/3/2015
Print Friendly, PDF & Email