ΤΑΧΔΙΚ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

 

Αθήνα,  29/08/2018

 

Αρ.Πρωτ: 23697

Ταχ.Δ/νση:     Μεσογείων 96

Ταχ.Κώδικας: 115 27

Telefax:          213-1307298

http://www.taxdik.gr

 

   

Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών

 

ΘΕΜΑ: Διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων και του ΤΑΧΔΙΚ – Καταχώριση των τιμολογίων των αντίστοιχων γραμμάτιων νομικής βοήθειας από τους δικαιούχους δικηγόρους

 Το ΤΑΧΔΙΚ, σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών αναπτύσσουν την ηλεκτρονική διασύνδεση των πληροφοριακών τους συστήματων, έτσι ώστε η υπηρεσία μας να λαμβάνει ηλεκτρονικά τα δεδομένα των γραμματίων νομικής βοήθειας, αλλά και των αντίστοιχων με αυτά τιμολογίων, με στόχο τη μείωση του χρόνου εκκαθάρισης των αμοιβών των δικαιούχων δικηγόρων.

Κατόπιν τούτου, από το νέο δικαστικό έτος 2018-2019, δίνεται η δυνατότητα στους δικηγόρους που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της Νομικής Βοήθειας να καταχωρίζουν τα στοιχεία των τιμολογίων μέσω της εφαρμογής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, που χρησιμοποιείται και για την έκδοση των αντίστοιχων ειδικών γραμματίων.

Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει η ανταλλαγή των δεδομένων μεταξύ των συστημάτων είναι η έκδοση ξεχωριστού τιμολογίου για κάθε εκδοθέν γραμμάτιο νομικής βοήθειας (ένα τιμολόγιο για κάθε ένα γραμμάτιο νομικής βοήθειας) και στη συνέχεια, η καταχώριση των στοιχείων των τιμολογίων στη σχετική εφαρμογή της Ολομέλειας.

Καλούμε τους Δικηγορικούς Συλλόγους να ενημερώσουν τα μέλη τους έτσι ώστε, από την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, να εφαρμόσουν τα ως άνω αναφερόμενα για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους.

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο ΠΡΟϊΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email