ΤΕΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ