Τηλεφωνικό κέντρο για συμβούλους πλατφόρμας του εξωδ/κού μηχανισμού.

Ξεκινάει 23/2/22 τη λειτουργία του το νέο τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης συμβούλων για την πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

τηλ. 211 1000 350, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 – 18:00

Επισυνάπτεται το Δελτίο Τύπου.

ΔΤ_Τηλεφωνικό_Κέντρο_Υποστήριξης_Συμβούλων_Εξωδικαστικού_230222

Τμήμα Επικοινωνίας, Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
Υπουργείο Οικονομικών
Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού ΧρέουςCommunication, Press & Public Relations Dept
Special Secretariat for Private Debt Management
Ministry of Finance
Governmental Council for Private Debt Management
Print Friendly, PDF & Email