Την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 13.30 θα συνεδριάσουν στα γραφεία του Συλλόγου (25ης Μαρτίου 9) η Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων και η Επιτροπή Επιστημονικών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων του Συλλόγου. 'Οποιος συνάδελφος επιθυμεί να παρακολουθήσει ή να συμμετάσχει στην επιτροπή μπορεί να παρευρεθεί .