Το ΛΕΑΔΡ θα ενισχύσει με το ποσό των 250€ τους συμμετέχοντες στο συνέδριο Ποινικού Δικαίου στις 2&3/12/2011