ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΔΙΕΥΛΟΛΥΝΣΕΙΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ATTICA BANK