ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΔ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

25ης Μαρτίου 9 – Ρόδος 85100

τηλ 2241020413 – φαξ 2241075369

e mail : info@dsrnet.gr

web site: www.dsr.gr

 

Αριθ. Πρωτ. 767                                                    Ρόδος 12 Δεκεμβρίου 2019

 

 

Προς

Τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

Μεσογείων 96

Αθήνα 

 

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σας γνωρίζουμε ότι την 17η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00, λήγει η σύμβαση παροχής υπηρεσιών φύλαξης του Δικαστικού Μεγάρου Ρόδου.

Λόγω της επικείμενης διαδικασίας τοποθέτησης συστημάτων ασφαλείας σ’ όλους τους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου και της επιβεβλημένης ανάγκης παροχής φύλαξης στο Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε με κάθε πρόσφορο τρόπο και κατά το μέτρο του δυνατού για την εξακολούθηση αυτής τουλάχιστον μέχρι την 31/3/2020.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος                                                Η Γ. Γραμματέας

 

Βασίλειος Περίδης                               Καλλιόπη Παπαπαύλου – Βαρδέλλη

Print Friendly, PDF & Email