ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 9/11-30/11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΡΟΔΟΣ, 85100

 

                                                                               Ρόδος , 09.11.2020

                                                                             Αρ. Πρωτ.8835/2020

 

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ για το χρονικό διάστημα από 09.11.2020 έως και 30.11.2020.

*********

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/06.11.2020 Κ.Υ.Α. με θέμα “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο , 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα , 30 Νοεμβρίου 2020”, η οποία δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου  4899 στις 06.11.2020 , σας γνωστοποιούμε τον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας από τη Δευτέρα 09.11.2020 έως και την 30.11.2020.

 

  1. Δεδομένου ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ως άνω ΚΥΑ αναστέλλονται :

α) κάθε προθεσμία σχετική με τη μεταγραφή , εγγραφή , καταχώριση αιτήσεων και πράξεων ή τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων και

β) η παραγραφή κάθε συναφούς αξίωσης  ,

θα επιτρέπονται μεν οι συναλλαγές (έλεγχος πράξεων καταχωρημένων και μη , έλεγχος ατομικών φακέλων ακινήτων  , καταβολή δικαιωμάτων , παραλαβή των προς καταχώριση πράξεων, παραλαβή αιτήσεων , παράδοση πιστοποιητικών και σχεδιαγραμμάτων) καθώς και ο έλεγχος των αρχείων (Ρόδου  και Τήλου – Χάλκης) αποκλειστικά όμως σε επείγουσες περιπτώσεις , οι οποίες θα αιτιολογούνται ειδικά από τον ενδιαφερόμενο , και μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Για ραντεβού θα καλείτε στο τηλέφωνο 22410-34482 (κος Χανδακάρης).

Η κατάθεση ενεχύρου και η έρευνα στο αντίστοιχο αρχείο θα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με τον κο Μιχαλάντο στο τηλέφωνο 22410-37120 και υπό τις αυτές ως άνω προυποθέσεις.

  1. Η είσοδος της υπηρεσίας θα παραμείνει κλειστή. Κανένας δε θα εισέρχεται εντός της Υπηρεσίας χωρίς την άδεια της Αναπληρώτριας Προισταμένης Αρχής ή του νόμιμου Αναπληρωτή αυτής σε περίπτωση απουσίας της τελευταίας.
  2. Η είσοδος στην υπηρεσία θα επιτρέπεται μόνο με χρήση μη ιατρικής μάσκας. Η προμήθεια αυτής θα γίνεται με επιμέλεια των συναλλασσομένων.
  3. Παρακαλούμε εντός των χώρων της υπηρεσίας να τηρείται απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρο μεταξύ των προσώπων.
  4. Η υπηρεσία θα μεριμνήσει για την ύπαρξη αντισηπτικών (στο μέτρο του δυνατού) σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και τον επαρκή αερισμό των χώρων αυτών.

 

Δεδομένων των συνθηκών παρακαλούμε , όπως τηρηθούν τα παραπάνω μέτρα με σκοπό την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση όλων.

 

Ο Δικαστής του Κτηματολογίου Ρόδου               Ο Διευθυντής του Κτηματολογίου Ρόδου  Δημήτριος Χαραλαμπάκης                              κ.α.α  Ηλιάνα Βασιλειάδη

(Πρωτοδίκης)                                          (ΠΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ)

 

Print Friendly, PDF & Email