ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Υπ΄αρ. 37858/16.5.2019 εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα : ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 3505/8.5.52019 (ΦΕΚ Β ΄1562)

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Print Friendly, PDF & Email