Τρόπος καταχώρισης μερίσματος στα βιβλία των δικηγόρων