ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ  ( Ε.Τ.Α.Α. )
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ      ΕΤΑΑ/ΤΑΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ   ΔΕΛΤΙΟ
ΘΕΜΑ : ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

      Σχετικά με την εφαρμογή της 122/2016 γνωμοδότησης του ΝΣΚ μετά την αποδοχή της από τον αρμόδιο Υπουργό και τη σχετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων του Ε.Τ.Α.Α. οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία έως 16/10/2015  σε Τομέα του ΕΤΑΑ καταβάλλουν την κατώτερη επιλεχθείσα ασφαλιστική κατηγορία σε όλους τους Τομείς στους οποίους υπάγονται  εφόσον ισχύουν και οι λοιπές προϋποθέσεις.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ

Print Friendly, PDF & Email