Υποβολή αίτησης για χορήγηση επιδόματος παιδικού σταθμού έτους 2011 στη γραμματεία του συλλόγου έως 24/2/2012