Υποβολή αιτήσεων για το Μητρώο εκτελεστών διαθηκών κπλ έως 31/10/2018

Υποβολή αιτήσεων για το Μητρώο του άρθρου 16 του Ν. 4182/2013 έως 31/10/2018

(Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών)

Προκήρυξη Μητρώου άρθρου 16 Ν 4182/2013

Print Friendly, PDF & Email