Υποβολή προτάσεων-παρατηρήσεων για τη σύμβαση ομαδικής ασφάλισης