ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

O Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου εντάχθηκε και πάλι με πρωτοβουλία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο νέο πρόγραμμα της Νομικής Βοήθειας για Νέους-Legal Aid » για το χρονικό διάστημα 2017-2019.

Αντικείμενο του προγράμματος «Νομική Βοήθεια για Νέους» της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς είναι η δωρεάν νομική συνδρομή σε ανήλικους και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες νέων (ομάδες-στόχος, δικαιούχοι) μέχρι 35 ετών, η οποία καλύπτει την εκπροσώπηση τους, τόσο εξωδικαστικά, όσο και ενώπιον των δικαστηρίων.

Τις υποθέσεις των ατόμων που μπορούν να επωφεληθούν από το Πρόγραμμα αναλαμβάνουν νέοι δικηγόροι έως 35 ετών.

Η δωρεάν νομική βοήθεια που παρέχεται μέσω του Προγράμματος συνίσταται στο διορισμό δικηγόρου στον αιτούντα, καθώς και στην κάλυψη αμοιβής και εξόδων για παράσταση στο δικαστήριο για ποινικές, αστικές, διοικητικές υποθέσεις ή/και σε υποθέσεις εργατικού δικαίου.

Εκτός από τις παραστάσεις σε δικαστήριο, η νομική βοήθεια που παρέχεται μπορεί να συνίσταται σε άλλες εξωδικαστικές ενέργειες, όπως:

  • επίδοση εγγράφων μέσω δικαστικού επιμελητή,
  • τυχόν νομική συνδρομή συμβολαιογράφου,
  • και διενέργεια έκδοσης εγγράφων διοικητικής φύσεως ή άλλου είδους εγγράφων, απαραίτητων για την τακτοποίηση της νομικής κατάστασης του αιτούντος βοήθεια (π.χ. έκδοση ληξιαρχικής πράξης, πιστοποιητικού γεννήσεως, τακτοποίηση παραμονής του αιτούντος στη χώρα κλπ).

Οι ενδιαφερόμενοι δικηγόροι Ρόδου που πληρούν το ανωτέρω κριτήριο δύνανται να καταθέτουν αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα, στη γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου.  Με την αίτηση αυτή δηλώνουν τη διαθεσιμότητα και πρόθεσή τους να αναλάβουν υποθέσεις από το Πρόγραμμα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του οδηγού του προγράμματος, που έχει αναρτηθεί στο site του ΔΣΡ πεδίο legal aid.

Παρακαλούνται οι δικηγόροι Ρόδου που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα να καταθέσουν την συνημμένη αίτηση προκειμένου να συνταχθεί ο απαιτούμενος κατάλογος  για το πρόγραμμα, προς διεκπεραίωση των υποθέσεων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα επισκεφθείτε το site του ΔΣΡ πεδίο legal aid «οδηγός προγράμματος Νομικής Βοήθειας Νέας Γενιάς ».

ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Print Friendly, PDF & Email