Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής "Απόφαση-Προκήρυξη της Διεύθυνσης Της Υπηρεσίας Ασύλου για σύσταση του Μητρώου δικηγόρων για παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία"