Υποχρέωση αναγραφής ΑΦΜ οφειλετών επί διαταγών πληρωμής