ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΤΑΧΔΙΚ ΑΠΟ 1/8

Δεν έχει εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με την αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών. Κατόπιν τούτου τα μεγαρόσημα καταβάλλονται κανονικά από 1/8/2021.

Print Friendly, PDF & Email