Ν. 4790/2021 για επαναλειτουργία των δικαστηρίων

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4790 Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα.  ΦΕΚ 48/31.3.21 τ. Α

ΑΡΘΡΑ 82 επ σελ 37 επ.
Print Friendly, PDF & Email