Φωνητικό Σύνολο ΔΣΡ – Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 19/12/2022