Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας -έγγραφο Υπουργείου Εργασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                    Αθήνα,         14 /11/2019

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                                       Αρ. Πρωτ.:      1368023

Ενιαίος

Φορέας

Κοινωνικής                                                             ΠΡΟΣ :  1.ΠΕΡ/ΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗ                   

Ασφάλισης                                                                          ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ                                2. ΗΔΙΚΑ              

Ταχ. Δ/νση   : Αγ. Κωνσταντίνου 5                                   ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10 ,

                        10431 Αθήνα                                                  10551, ΑΘΗΝΑ    

Πληρ.             : Ρωσσοπούλου Δ.                            ΚΟΙΝ :  Γραφείο κ. Διοικητή                                                              

Τηλέφωνο    : 210  5228858                                             Γραφεία κ. Υποδιοικητών

fax                  : 210  5243477                                              (αποστολή με email)

e-mail            : tm.asfikan@efka.gov.gr                            

                                                                            

Θέμα : «Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών ασφαλισμένων με δόσεις

               εκκαθάρισης έτους 2018 ή σε ρύθμιση 4611/2019».

Σχετ :  Τα αρ. πρωτ. 851787/12-07-19 και 1078853/12-09-19 έγγραφα της Γενικής  Δ/νσης Παροχών και Υγείας.

               

            Για τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς του ΕΦΚΑ στους οποίους  είχαν ενεργοποιηθεί δόσεις  μετά την εκκαθάριση έτους 2018 καθώς και σε όσους είχαν υπαχθεί στην ρύθμιση του ν. 4611/2019 θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η εξόφληση των απαιτητών δόσεων εκκαθάρισης ή ρύθμισης χωρίς να ελέγχεται η καταβολή των τρεχουσών εισφορών του έτους 2019

Η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας μετά από έλεγχο των απαιτητών δόσεων θα γίνεται αυτόματα σε μηνιαία βάση προκειμένου να εξυπηρετείται το πλήθος των ασφαλισμένων των παραπάνω κατηγοριών χωρίς φυσική παρουσία.

Σε όποιο ασφαλισμένο προσέλθει στα Τμήματα της Υπηρεσίας  για χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας ,θα χορηγείται αυτή  ανά μήνα εφόσον έχουν  καταβληθεί οι απαιτητές δόσεις εκκαθάρισης ή ρύθμισης σύμφωνα με τα παραπάνω.

Στο εξής παύουν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα  στα  αναφερόμενα σχετικά έγγραφα αρ. πρ. 851787/12-07-19 και 1078853/12-09-2019.

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ

ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΤΜ. ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

α/α

ΛΥΤΡΑ ΕΛΕΝΗ

horigisi_asfalistikis_ikanotitas_mi_misthoton_me_ekkatharisi_i_rythmisi3298

 

Print Friendly, PDF & Email