ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡ. ΚΑΤΑΘ. ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι την Τρίτη 29/10/2019 από ώρα 09:00 – 16:00, την Τετάρτη 30/10/2019 από ώρα 09:00 – 16:00 και την Πέμπτη 31/10/2019  από ώρα 9:00-12:00, θα πραγματοποιηθεί από αρμόδιους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Δ.Σ.Α.  ενημέρωση για τη διαδικασία έκδοσης ψηφιακής υπογραφής (εγκατάσταση,  ενεργοποίηση και παραλαβή ψηφιακών πιστοποιητικών), η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λάβουν ψηφιακή υπογραφή πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέσω του portal «www.olomeleia.gr» ακολουθώντας ΟΛΗ την διαδικασία που περιγράφεται στον πρακτικό οδηγό που θα βρείτε συνημμένο στην παρούσα. Η ενημέρωση διαρκεί μισή ώρα περίπου και θα γίνεται σε ομάδες των 3 συμμετεχόντων. Για το λόγο αυτό η δήλωση συμμετοχής πρέπει να γίνει για συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, το δε πρόγραμμα θα τηρηθεί αυστηρά ενώ θα τηρηθεί και σειρά προτεραιότητας.

Η έκδοση και παραλαβή της ψηφιακής υπογραφής θα γίνει στη Βιβλιοθήκη του Συλλόγου την ημέρα και ώρα του ραντεβού σας αποκλειστικά με τη φυσική παρουσία σας.

Το κόστος για την απόκτηση της ψηφιακής υπογραφής ανέρχεται στο ποσό των 22,00 € + ΦΠΑ 5,28 € (27,28 € σύνολο) το οποίο πρέπει να προεξοφληθεί με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, όπως περιγράφεται αναλυτικά στον οδηγό.

Για την παραλαβή θα πρέπει να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα και ένα φωτοαντίγραφο αυτής, τα στοιχεία εισόδου στο TAXISNET καθώς και τη χρεωστική ή πιστωτική σας κάρτα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου.

Ο Πρόεδρος                                                Η Γ. Γραμματέας

Βασίλειος Περίδης                               Καλλιόπη Παπαπαύλου – Βαρδέλλη

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΗΨΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Print Friendly, PDF & Email