ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ ΑΡΘΡΟ 59 ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 59 του Κώδικα Δικηγόρων ο δικηγόρος δικαιούται να λαμβάνει ωριαία αμοιβή για κάθε συνάντηση ή τηλεφωνική επικοινωνία με τον εντολέα του ή με τρίτο πρόσωπο, καθώς και για κάθε άλλη ενέργεια που σχετίζεται με την εκτέλεση της εντολής που του ανατέθηκε. Η προβλεπόμενη από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Κώδικα Δικηγόρων χρονοχρέωση (ανά ώρα) είναι 80 ευρώ.

Συνίσταται προς τους συναδέλφους η ανάρτηση στα γραφεία τους σχετικής με την προβλεπόμενη χρονοχρέωση πινακίδα.

Από το ΔΣ του ΔΣΡ

Print Friendly, PDF & Email