Ψήφισμα της ενώσεων μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για αποχή