ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΣΡ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ

            Η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου η οποία συνήλθε  σήμερα στις 14 Δεκεμβρίου 2016 σε έκτακτη συνεδρίαση με θέμα: ”ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ” αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Να απαντήσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου άμεσα στην υπ΄ αριθμό  7/07-12-2016 Γνωμοδότηση του Αντιεισαγγελέως του Αρείου Πάγου, μεταφέροντας τις θέσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου και προτείνοντας λύσεις.

2. Να προβεί στην αντιμετώπιση του θεσμικού ζητήματος του Προϊσταμένου του Κτηματολογίου Ρόδου.

3. Να εισηγηθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης  την τροποποίηση των διατάξεων  σχετικά με τη διενέργεια κτηματολογικής έρευνας με ιδιωτικά απεικονιστικά μέσα (φωτογραφίες).

4. Να συνεχιστεί η κτηματολογική έρευνα των ακινήτων και με τη λήψη φωτογραφιών για αποκλειστική χρήση των δικηγόρων, αφού σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν πιστοποιητικά και δεν υφίσταται ζημιά  το Δημόσιο.

5. Να προβεί σε ενέργειες προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης ώστε να ολοκληρωθεί η μηχανοργάνωση του Κτηματολογίου Ρόδου το συντομότερο δυνατό.

6. Δηλώνει, ότι στηρίζει τον Διευθυντή του Κτηματολογίου Ρόδου για το έργο, που έχει προσφέρει μέχρι σήμερα.

Ρόδος 14 Δεκεμβρίου 2016

Για τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου

Ο Πρόεδρος                ο Γ. Γραμματέας

Κωνσταντίνος Σαρρής         Βασίλειος Καταβενάκης

Print Friendly, PDF & Email