ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΣΡ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου συνήλθε σήμερα σε έκτακτη συνεδρίαση και ομόφωνα αποφάσισε τα ακόλουθα:

  Καταδικάζει την άνανδρη δολοφονία του Εκλεκτού συναδέλφου Αθηνών, Μιχαήλ Ζαφειρόπουλου.

Δηλώνει ότι οι δικηγόροι θα παραμείνουν πιστοί στην εκτέλεση του καθήκοντος τους, όπως αυτό προσδιορίζεται από το Σύνταγμα και τους  νόμους του κράτους

 Οι δικηγόροι θέτουν υπεράνω όλων το καθήκον τους και δεν εκβιάζονται ούτε εκφοβίζονται από εγκληματικές ενέργειες.

Το παρόν να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο.

Ρόδος, 13-10-2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο Πρόεδρος      Ο Γενικός Γραμματέας

Κων/νος Σαρρής   Βασίλειος Καταβενάκης

Print Friendly, PDF & Email