ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητoί συνάδελφοι,

Στις 26 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τον νέο Κτηματολογικό Δικαστή κ. Δ. Χαραλαμπάκη.

Σε αμοιβαία θετικό κλίμα συμφωνήθηκε να λειτουργήσουμε από κοινού προς την κατεύθυνση της άμεσης επίλυσης των εκκρεμών ζητημάτων τα οποία  υφίστανται σήμερα στο Κτηματολόγιο.

Πέραν των ενεργειών στις οποίες θα προβούμε ως Σύλλογος σε συνεργασία με τον Κτηματολογικό Δικαστή με απώτερο στόχο την ομαλή λειτουργία καθώς και την αποσυμφόρηση του Κτηματολογίου από εκκρεμείς πράξεις, υπάρχει άμεση ανάγκη συμβολής όλων μας προς την κατεύθυνση  της εύρυθμης λειτουργίας του Κτηματολογίου Ρόδου καθώς και έμπρακτης υποστήριξης του νέου Κτηματολογικού Δικαστή, προκειμένου να είναι σε θέση να φέρει εις πέρας το δύσκολο έργο που έχει αναλάβει.

Κατά συνέπεια και δεδομένου ότι θα επιχειρηθεί η μεταγραφή όσων πράξεων βρίσκονται σε εκκρεμότητα με την θέση σε απόλυτη προτεραιότητα όσων εκκρεμών πράξεων αφορούν αγωγές, παρακαλούνται οι συνάδελφοι στην τήρηση του πιο κάτω μεταβατικού προγράμματος το οποίο θα ισχύσει για το  χρονικό διάστημα  από την 1 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου :

–       Για την αναζήτηση πράξεων να απευθύνονται καθημερινά από 10.00 – 12.00 αποκλειστικά στον κ. Θεόδωρο Καραγιάννη, ο οποίος έχει ορισθεί αρμόδιος προς τούτο.

–       Για την παραλαβή πιστοποιητικών να απευθύνονται  αποκλειστικά στις κ.κ. Βασιλειάδη Ηλιάνα, Ναζαριάν Νεκταρία, Πίτση Τσαμπίκα οι οποίες έχουν ορισθεί αρμόδιες προς τούτο.

–       Οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν ορισθεί ως μεταγραφείς και συγκεκριμένα οι κ.κ. Χανδακάρης, Μιχαλάντος, Διακοσάββα, Κουσουρνά και Καραμάριου, όπως και ο μηχανικός, κ. Καλαμπόκης δεν θα είναι στη διάθεση του κοινού για συναλλαγή για το χρονικό αυτό διάστημα, προκειμένου να εκτελέσουν το έργο που τους έχει ανατεθεί απρόσκοπτα.

–       Σε αιτήσεις μεταγραφής καθώς και αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών, προτιμητέο να αναγράφονται αν δεν εκκρεμούν πράξεις ή όσες αιτήσεις – πράξεις εκκρεμούν προς μεταγραφή στην κτηματολογική μερίδα.

Ο Κτηματολογικός Δικαστής θα δέχεται το κοινό καθημερινά από 11.00 έως 12.30.

Ευελπιστούμε στην τήρηση των ανωτέρω απ’ όλα τα μέλη μας προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η εύρυθμη λειτουργία του Κτηματολογίου Ρόδου και κατ’επέκταση να διευκολυνθεί το δικό μας καθημερινό έργο.

Για το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

Ο Πρόεδρος                              Η Γ. Γραμματέας

Βασίλειος Περίδης    Καλλιόπη Παπαπαύλου – Βαρδέλλη

Print Friendly, PDF & Email