ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου συνήλθε  σήμερα στις 12.4.2021 εκτάκτως και  αποφάσισε τα εξής : Διαμαρτύρεται έντονα προς τον Δήμαρχο Ρόδου για την πρόσληψη με την υπ΄αριθ. 711/11.3.2021 απόφασή του, χωρίς ουδεμία προηγούμενη ενημέρωση του Συλλόγου μας, ως ειδικής συνεργάτιδας του σε νομικά θέματα με σχέση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, έχοντας αποκλείσει  τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, την ίδια στιγμή μάλιστα, που σύσσωμη η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό  Συμβούλιο έχουν ταχθεί δημόσια υπέρ της εντοπιότητας. Η πρόσληψη έγινε με άγνωστα σ΄ εμάς  κριτήρια. Οι  Δικηγόροι της Ρόδου διαθέτουν επιστημονική επάρκεια, εμπειρία και εξειδίκευση σε τομείς του δικαίου, οι δε περισσότεροι εξ αυτών κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους και για το λόγο αυτό χαίρουν της εμπιστοσύνης του ροδιακού λαού. Η πράξη του δεν προσβάλλει απλώς το σύνολο των Δικηγόρων της Ρόδου, αλλά και την ίδια τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου, η οποία απαρτίζεται από άριστους νομικούς, που διαχρονικά έχουν αποδείξει ότι προασπίζονται με επιτυχία τα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών του. Τον  καλούμε επιπλέον να προχωρήσει στη σύγκληση της επιτροπής επιλογής δύο δικηγόρων για τις νομικές υπηρεσίες  του Δήμου με πάγια  αντιμισθία, θέσεις οι οποίες έχουν ήδη προκηρυχθεί. Δυστυχώς η πλήρης απαξίωση του σώματος των Δικηγόρων της Ρόδου από τον Δήμαρχο Ρόδου συνεχίζεται.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού  Συλλόγου Ρόδου

Ο Πρόεδρος                                            Η  Γ. Γραμματέας

Βασίλειος Περίδης                            Καλλιόπη Παπαπαύλου – Βαρδέλλη

Print Friendly, PDF & Email