ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 40% ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2021

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Β’ 1156 /24.3.2021) η υπ’ αριθ. 1063/22.3.2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, δυνάμει της οποίας, οι δικηγόροι (ΚΑΔ 69.10 Νομικές δραστηριότητες) εντάσσονται εκ νέου στο μέτρο της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης για το μήνα Μάρτιο 2021.

fek_7 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Print Friendly, PDF & Email