Δικ. αντιπρόσωποι απόφαση για αποζημίωση, οδοιπορικά και γραμματείς για τις εκλογές