ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΩΣ 6/5/19

Μέχρι και τις 6 Μαΐου 2019 παραλαβή σχετικών από δικογραφίες του Πρωτοδικείου Αθηνών για αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι τις 30/11/2018.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Print Friendly, PDF & Email