Πράξη αναστολής εργασιών Πρωτοδικείου Ρόδου λόγω εκλογών της 25-6-2023