ΨΗΦΙΣΜΑ ΟΛΟΜΟΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012