2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕ ΜΕ ΘΕΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 10/11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΡΟΔΟΣ