Ιανουάριος, 2017

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ

Ο Επίτιμος Πρόξενος Ιταλίας στα Δωδεκάνησα κ. Νικόλαος Φαρμακίδης μας γνωστοποίησε ότι η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα και το Προξενείο στη Ρόδο θα συστήσουν ένα κατάλογο με όσους δικηγόρους ...

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΝ ΣΕ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Άρθρο 52 Ν 4446/2016 Συμμετοχή δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων 1. Η παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) καταργείται και οι παράγραφοι 3 και 4 του ...

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΡ ΤΑΝ -ΤΕΑΔ ΑΠΟ 1/1/2017

άρθρο 39 του ν.4387/2016. Όσον αφορά στις προβλεπόμενες από το άρθρο 10 του Ν.Δ. 4114/1960 ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από τους ασφαλισμένους του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ για ...

Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387/2016 – Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017

Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων από 1/1/2017