Σεπτέμβριος, 2019

Σύνταξη καταλόγου συνδίκων πτωχεύσεων για το έτος 2020

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα του συνδίκου επί αποφάσεων πτωχεύσεων που θα εκδοθούν από το τμήμα  πτωχεύσεων του ...