ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            Είναι  γεγονός  ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα τα προβλήματα δυσλειτουργίας, τα οποία ανέκαθεν εμφάνιζε το Κτηματολόγιο Ρόδου, πολλαπλασιάζονται αντί να μειώνονται. Οι κατ’ επίφαση «προβληματικές πράξεις» και ως εκ τούτου ακαταχώριστες, παραμένουν και αυξάνονται καθημερινά με επικίνδυνο ρυθμό με αποτέλεσμα ο θεσμός του Κτηματολογίου να απαξιώνεται ως μη ανταποκρινόμενος στην αποστολή του. Τα πολλαπλά προβλήματα οφείλονται τόσο στην έλλειψη των απαιτούμενων υποδομών όσο και στην έλλειψη του απαιτούμενου διοικητικού προσωπικού, αλλά κυρίως τεχνικού προσωπικού .

Το Δ.Σ του Συλλόγου έχοντας επίγνωση των προβλημάτων, αλλά και της απαράδεκτης κατάστασης του Κτηματολογίου προσπαθεί με συνεχείς  παρεμβάσεις  προς τους αρμόδιους, να συμβάλει στην επίλυση τους. Όμως παρά τις καθημερινές προσπάθειες πολλά από τα εμφανιζόμενα ως προβλήματα εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς πειστική δικαιολογία ανεπίλυτα με όλες τις ανακύπτουσες καταστάσεις για την δημόσια πίστη των κτηματικών βιβλίων, την οποίαν όλοι πρέπει να υπηρετούμε όχι με αρνήσεις, αλλά με τεκμηριωμένες θετικές θέσεις. Όπως φαίνεται το πραγματοποιηθέν το μήνα Ιούνιο στη Ρόδο Συνέδριο για το Κτηματολόγιο Ρόδου, δεν επέφερε τα αναμενόμενα για όλους τους ιθύνοντες θετικά αποτελέσματα.

Το Δ.Σ του Συλλόγου γνωρίζοντας τα υπαρκτά προβλήματα του Κτηματολογίου, πολλά από τα οποία μόνο κατ’ επίφαση είναι προβλήματα, δεν θα σταματήσει τις ενέργειες προς κάθε κατεύθυνση προκειμένου το Κτηματολόγιο να εκπληρώνει την αποστολή του και όχι να αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη του τόπου και της οικονομίας εν γένει.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ρόδος 30 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Σαρρής

Print Friendly, PDF & Email