30/9/2011 και ώρα 19.30 Διάλεξη από κα. Χαρούλα Απαλαγάκη