Ανακοίνωση της Ολομέλειας 7/11/2020 και memo για ΚΥΑ

Ανακοίνωση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (7 Νοεμβρίου 2020)

 

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε σήμερα Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 υπό την προεδρία του Προέδρου Δημήτρη Βερβεσού, με τηλεδιάσκεψη, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

  1. Το δικηγορικό σώμα από την πρώτη στιγμή κατέστησε σαφές και προς κάθε κατεύθυνση ότι η Δικαιοσύνη, ως βασικός πυλώνας της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, πρέπει να απονέμεται αδιαλείπτως, με την αυστηρή τήρηση των μέτρων πρόληψης και προστασίας που επιβάλλονται από τις επικρατούσες υγειονομικές συνθήκες και προτείνονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Ολομέλεια υιοθετεί τις θέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής για τη λειτουργία των δικαστηρίων, όπως αναλυτικά αναγράφονται στην από 4.11.2020 απόφασή της και εκφράζει την εναντίωσή της στις αντίθετες απόψεις που εκφράστηκαν από συνδικαλιστικά όργανα λειτουργών της δικαιοσύνης .
  2. Η ΚΥΑ (ΦΕΚ 4899 Β) διασφαλίζει τη λειτουργία των δικαστηρίων και την απονομή δικαστικής προστασίας στους πολίτες, υπό τις παρούσες εξαιρετικές συνθήκες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι στην παρούσα συγκυρία, σε αντίθεση με την αντίστοιχη ΚΥΑ του Μαρτίου 2020, που ίσχυσε κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων κατά την πρώτη φάση της πανδημίας, ελήφθησαν υπόψη παρατηρήσεις του δικηγορικού σώματος και έτσι στη νέα ΚΥΑ έχουν περιληφθεί επιπρόσθετες δικαστικές διαδικασίες, οι οποίες είτε είναι περιορισμένου επιδημιολογικού κινδύνου (γραπτή διαδικασία, χωρίς εξέταση μαρτύρων), είτε έχουν εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα.

Σημειώνουμε συναφώς ότι διεξάγονται κανονικά:

α) όλες οι υποθέσεις αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου, Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου κατά την νέα τακτική διαδικασία, οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 1 παρ. 1 περ. 4 5βδ της ΚΥΑ, η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών χωρίς κλήτευση του αντιδίκου, οι πολιτικές υποθέσεις ενώπιον όλων των βαθμών δικαιοδοσίας για τις οποίες προβλέπεται εμμάρτυρη απόδειξη, εφόσον οι πληρεξούσιοι όλων των διαδίκων υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση την προτεραία ότι δεν θα εξεταστούν μάρτυρες, οι δίκες σε δεύτερο βαθμό εάν η πρωτόδικη απόφαση εκδόθηκε μετά από κατ’ αντιμωλία συζήτηση καθώς και οι δίκες ενώπιον του Αρείου Πάγου και οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας, που αφορούν τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση. Διευκρινίζεται ότι η αναστολή των προθεσμιών σε όσες Περιφερειακές Ενότητες είχε ανασταλεί η λειτουργία των δικαστηρίων με προηγούμενες ΚΥΑ θεωρείται αναστολή του άρθρου 147 ΚΠολΔ. Το χρονικό διάστημα που έχει διανυθεί εντός της αναστολής δεν προσμετράται και η προθεσμία επανεκκινεί μετά τη λήξη του χρόνου αναστολής που προβλέπεται στην παρούσα ΚΥΑ.

β) οι διοικητικές υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί από αμφοτέρους τους διαδίκους δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο, οι αιτήσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας και χορήγησης προσωρινής διαταγής (με αυτοπρόσωπη παρουσία), αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησης αλλοδαπού,

γ) από τις ποινικές δίκες, η εκδίκαση αυτοφώρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται, η εκδίκαση κακουργημάτων για προσωρινά κρατούμενους που συμπληρώνεται το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης, δίκες σε περίπτωση συμπλήρωσης της παραγραφής (στις περιπτώσεις πλημμελημάτων μέχρι 31.12.2021 και κακουργημάτων μέχρι 31.12.2022), όλες οι ποινικοδικονομικές δίκες, ενώ διατηρείται η δυνατότητα υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεων.

δ) Αναστέλλονται όλες οι δικαστικές και νόμιμες προθεσμίες.

Επίσης παραμένουν σε λειτουργία, με τις αναγκαίες προσαρμογές λόγω των υγειονομικών συνθηκών, οι γραμματείες των δικαστηρίων, τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία. Αυτονόητο είναι ότι παραμένει δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων αποφάσεων καθώς και η ηλεκτρονική καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και αιτήσεων λήψης πιστοποιητικών από τα Κτηματολογικά Γραφεία, όπου παρέχεται η σχετική δυνατότητα και σήμερα.

  1. Το δικηγορικό σώμα σε συνεργασία με έγκριτους συναδέλφους θα προβεί άμεσα στην έκδοση οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ και θα παραμένει σε εγρήγορση ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν προβλήματα και να δίδονται άμεσα λυσιτελείς λύσεις. Ηδη, έχει εξασφαλίσει γνωμοδοτικό σημείωμα του αναπληρωτή καθηγητή Σπυρίδωνα Τσαντίνη, το οποίο επισυνάπτεται.
  2. Είναι γεγονός ότι η γενικότερη επικρατούσα οικονομική και κοινωνική κατάσταση, λόγω της πανδημίας, έχει ιδιαίτερα σημαντικές αρνητικές συνέπειες στην άσκηση του επαγγέλματός μας, κάτι που αναγνωρίζει και η Πολιτεία με την ένταξη των δικηγόρων στους πληττόμενους ΚΑΔ.

Στα πλαίσια των διεκδικήσεων της Ολομέλειας, η Κυβέρνηση έχει εξαγγείλει ήδη:

– Την καταβολή χορηγήματος από τον ειδικό λογαριασμό του ΟΑΕΔ του νόμου 3996/2011.

– Την υπαγωγή των δικηγόρων στο καθεστώς της επιστρεπτέας προκαταβολής 4ου και 5ου κύκλου. Για τον 4ο κύκλο δικαιούχοι είναι οι δικηγόροι με την προϋπόθεση ότι παρουσιάζουν μείωση τζίρου κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020 σε σχέση με τους αντίστοιχους του 2019 κατά 20% και έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 300 ευρώ και για τον πέμπτο κύκλο για το μήνα Νοέμβριο 2020 με τις ίδιες προϋποθέσεις .

Οι δικηγόροι που δεν απασχολούν εργαζόμενο θα λάβουν ποσό 1.000 ευρώ για κάθε κύκλο , δηλαδή συνολικά ποσό 2.000 ευρώ , εκ του οποίου ποσό 1.000 ευρώ δεν θα επιστραφεί και θα δοθεί ως επιδότηση. – Την αναστολή καταβολής των φορολογικών υποχρεώσεων για το μήνα Νοέμβριο 2020.

 Τη μείωση κατά 40% του μισθώματος επαγγελματικής στέγης για το μήνα Νοέμβριο 2020.

  1. Η Κυβέρνηση οφείλει να στηρίξει περαιτέρωοικονομικά τον κλάδο, λαμβανομένου υπόψη ότι η μερική, κατά τα άνω , λειτουργία των δικαστηρίων δεν αναιρεί αυτή την δυσμενή οικονομική πραγματικότητα και η υγειονομική κρίση είναι απρόβλεπτης διάρκειας.

Στα πλαίσια αυτά, η Ολομέλεια διεκδικεί:

– Τη λήψη των αναγκαίων μέτρων οικονομικής στήριξης των δικηγόρων και ιδίως των συναδέλφων των περιοχών που ανήκαν στο 4ο επιδημιολογικό πεδίο και είχε ανασταλεί η λειτουργία των δικαστηρίων, όπως και της Σάμου, που έχει πληγεί από το σεισμό. – Την αναστολή όλων των ασφαλιστικών υποχρεώσεων .

– Την ενοποίηση των κριτηρίων για την μη επιστρεπτέα επιχορήγηση/ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που επλήγησαν από την πανδημία covid 19, μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος στήριξης, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, με την μείωση του ποσού των απαιτούμενων εξόδων, προκειμένου να μην αποκλεισθεί η μεγάλη πλειοψηφία των δικηγόρων από το πρόγραμμα αυτό.

– Την αναλογική μείωση του τέλους επιτηδεύματος.

– Τη μείωση του μισθώματος φοιτητικής στέγης τέκνων δικηγόρων, λαμβανομένης υπόψη της εξαγγελίας της Κυβέρνησης για υποχρεωτική τηλε-εκπαίδευση στα Πανεπιστήμια.

  1. Η Ολομέλεια καλεί τους προϊσταμένους των οικείων δικαστικών σχηματισμών να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την λήψη και τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας και όλους τους συναδέλφους δικηγόρους να συνδράμουν στην κατεύθυνση αυτή προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφαλή λειτουργία των δικαστηρίων και την απρόσκοπτη άσκηση του δικαιώματος της δικαστικής προστασίας από τους πολίτες.

ΜΕΜΟ ΓΙΑ ΚΥΑ

Print Friendly, PDF & Email