9ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου 13-15 Οκτωβρίου 2016 με θέμα “Θαλάσσια ασφάλεια: Νομικά ζητήματα σχετικά με το πλοίο, το φορτίο και τον ανθρώπινο παράγοντα”.