Ασκούμενοι – Δικαιολογητικά Εγγραφής

Δικαιολογητικά εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου ως ασκούμενος δικηγόρος

  1. Πιστοποιητικό γεννήσεως.
  2. Βεβαίωση δικηγόρου Ρόδου περί ενάρξεως της άσκησης.
  3. Δήλωση μη υπαγωγής στα προβλεπόμενα από τον Νόμο κωλύματα και ασυμβίβαστα (άρθρο 6 και 7 ν. 4194/2013 Νέος Κώδικας Περί Δικηγόρων).
  4. Πτυχίο ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (πρωτότυπα).

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ για εγγραφή με πτυχίο από Ελληνικό Πανεπιστήμιο

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ για εγγραφή με πτυχίο από Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για την Επιτροπή Αξιολόγησης

Αίτηση για Επιτροπή Αξιολόγησης άρθρο 15 παρ. 1Α Κώδικα Δικηγόρων

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ  ΕΦΚΑ

Η ασφάλιση των ασκούμενων Δικηγόρων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 3 του Ν. 3966/2011

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ

Για την εγγραφή σας ως ασκούμενος δικηγόρος στον ΕΦΚΑ για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Τοπική Διεύθυνση του ΕΦΚΑ αφού κλείσετε ραντεβού στο 1555.

Τοπική Διεύθυνση  e-ΕΦΚΑ Α’ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
3ο χιλ Ρόδου – Λίνδου TK 85100 Ρόδος

Τηλ. επικοινωνίας: 2241088385
e-mail: td.adodek@efka.gov.gr

Με τα εξής δικαιολογητικά :

  • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι ΔΕΝ ασφαλίζονται σε άλλο φορέα υγείας
  • Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου
  • Αστυνομική ταυτότητα
  • ΑΜΚΑ
  • ΑΦΜ

 

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

 

Print Friendly, PDF & Email