Ασφαλιστικά

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΥΔΕ -ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας αποφάσισε κατ’ άρθρο 103 παρ.2 ν.4670/2020 την πρόσληψη και διάθεση δύο υπαλλήλων για τις ...

Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας -έγγραφο Υπουργείου Εργασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                    Αθήνα,         14 /11/2019 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                                       Αρ. Πρωτ.: ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ – ΤΥΔΕ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ  ΣΥΖΥΓΟΥ  ΣΤΟ ΕΦΚΑ –ΤΥΔΕ Δικαιολογητικά εγγραφής συζύγου. Αίτηση του άμεσου μέλους με την οποία να ζητά την ασφάλιση του/της συζύγου Υπεύθυνη δήλωση κάθε χρόνο του Ν.1599/86 στην οποία να ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ – ΤΥΔΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ  ΤΕΚΝΟΥ  ΣΤΟ ΕΦΚΑ-ΤΥΔΕ Δικαιολογητικά εγγραφής παιδιού. Αίτηση του άμεσου μέλους με την οποία να ζητά  την ασφάλιση του παιδιού του Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του άμεσου μέλους στην ...