ΛΕΑΔΡ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΕΑΔΡ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΩΣ 31/12/2015

ΛΕΑΔΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η χρηματική ενίσχυση από το ΛΕΑΔ Ρόδου  στα μέλη του, που ξεκίνησε με την από 12/10/2012 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για τις ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από 1 Νοεμβρίου ...

Ασφάλιση ανασφάλιστων τέκνων μελών generale – Δήλωση ενδιαφέροντος εως 10/3

ΛΕΑΔ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ       Στην προσπάθεια που κάνουμε για την όσο το δυνατό πληρέστερη και καλύτερη παροχή υπηρεσιών μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας GENERALI HELLAS A.E. με την οποία έχουμε ...

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ GENERALE – ΛΕΑΔΡ

ΛΕΑΔ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για τους συνταξιούχους δικηγόρους σαφηνίζεται ότι : Με πρόσφατη τροποποίηση του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου προστίθεται η “ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ” στην οποία εντάσσονται οι ...

Επιχορήγηση συμμετοχής σε συνέδριο από το Λ.Ε.Α.Δ. Ροδου

Λ.Ε.Α.Δ. ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουμε στους συναδέλφους ότι το διοικητικό συμβούλιο του Λ.Ε.Α.Δ.Ρ. αποφάσισε να ενισχύσει με το ποσό των 250 ευρώ κάθε συνάδελφο που θα συμμετάσχει εναλλακτικά ...

Απόφαση ΔΣ ΛΕΑΔΡ για παράταση οικ ενίσχυσης από ιατρικές δαπάνες – προϋποθέσεις

ΛΕΑΔ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η χρηματική ενίσχυση από το ΛΕΑΔ Ρόδου  στα μέλη του, που ξεκίνησε με την από 12/10/2012 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για τις ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από 1 ...

Ανακήρυξη υποψηφίων ΛΕΑΔΡΟΔΟΥ για τις εκλογές της 4ης Απριλίου 2014

ΛΕΑΔΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΑΔ Ρόδου στη συνεδρίαση του στις 31 Μαρτίου 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και τις σχετικές αιτήσεις που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα ...

2Η ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΛΕΑΔΡ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΛΕΑΔΡ  καλούνται τα μέλη του σε 2η και τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση στην αίθουσα συγκεντρώσεων του Δικηγορικού ...