ΛΕΑΔΡ

Ανακοίνωση για επιχορήγηση συνεδρίων από ΛΕΑΔΡ

Συνάδελφοι, Στα πλαίσια της μακροχρόνιας πρακτικής από το ΛΕΑΔΡ παροχής επιχορήγησης στα μέλη του για την παρακολούθηση νομικών συνεδρίων – ημερίδων, με σκοπό την επιστημονική ενημέρωσή τους και ...

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΕΑΔΡ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΩΣ 31/12/2015

ΛΕΑΔΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η χρηματική ενίσχυση από το ΛΕΑΔ Ρόδου  στα μέλη του, που ξεκίνησε με την από 12/10/2012 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για τις ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από 1 Νοεμβρίου ...

Ασφάλιση ανασφάλιστων τέκνων μελών generale – Δήλωση ενδιαφέροντος εως 10/3

ΛΕΑΔ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ       Στην προσπάθεια που κάνουμε για την όσο το δυνατό πληρέστερη και καλύτερη παροχή υπηρεσιών μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας GENERALI HELLAS A.E. με την οποία έχουμε ...

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ GENERALE – ΛΕΑΔΡ

ΛΕΑΔ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για τους συνταξιούχους δικηγόρους σαφηνίζεται ότι : Με πρόσφατη τροποποίηση του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου προστίθεται η “ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ” στην οποία εντάσσονται οι ...

Επιχορήγηση συμμετοχής σε συνέδριο από το Λ.Ε.Α.Δ. Ροδου

Λ.Ε.Α.Δ. ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουμε στους συναδέλφους ότι το διοικητικό συμβούλιο του Λ.Ε.Α.Δ.Ρ. αποφάσισε να ενισχύσει με το ποσό των 250 ευρώ κάθε συνάδελφο που θα συμμετάσχει εναλλακτικά ...