Πινάκια – Εκθέματα

Εβδομάδα 30 Νοεμβρίου – 4 Δεκεμβρίου 2020

Σημείωση: Τροποποιήσεις στα Πινάκια των Πολιτικών Δικαστηρίων, γίνονται ακόμη και τη παραμονή της δικασίμου. Επίσης, κατόπιν ενημέρωσης της Γραμματείας της Εισαγγελίας, θα γίνεται ανάρτηση των ...