Δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα υποστήριξης Υπερχρεωμένων Καταναλωτών